Leskist Retrolezen gemeente Meierijstad
dinsdag 6 mei 2025 - dinsdag 17 juni
Categorie Gemeente Meierijstad
Groep Basisonderwijs, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Tags Leesbevordering
Prijzen
  • Lenen € 35,00
Beschikbaarheid nog 1 beschikbaar
Download Toevoegen aan agenda
Terug

Leskist Retrolezen gemeente Meierijstad

Een wereld zonder internet en smartphones, maar met flippo's, floppy's, pieken en knaken. Het is niet eens lang geleden; het scheelt één of twee generaties. Alleen is de wereld in hoog tempo veranderd. Kinderen van groep 6 leren met Retrolezen over de jeugd van hun ouders: ‘Toen ik zo oud was als jij’ is de leidraad.

In de klas:
Het leesbevorderingsproject bestaat uit een handleiding voor het onderwijs, een doeboek voor de kinderen (en ouders), twee posters voor in het klaslokaal en uitnodigingen voor het Retrolezen-feest. Verder leent de bibliotheek voor elke leerling een kinderboekenkassieker van toen, plus een hedendaags boek dat erop lijkt uit aan de school. Deze boeken mogen worden meegenomen naar huis. In het doeboek staan hier leuke opdrachten bij beschreven.

Het leesbevorderingsproject wordt afgesloten met een Retrolezen-feest op school. Dit kan naar wens worden ingevuld. Het kan een bescheiden 'feestje' zijn met een presentatie van de resultaten van het project of de klas kan helemaal worden aangekleed in retrosferen.

Tijdsinvestering:
Gedurende 7 weken, ongeveer een uur per week

Tarief:
€35,- inclusief BTW


De leskist Retrolezen sluit aan bij kerndoel 1, 2, 9, 10, 12 en 51

  • Kerndoel 1: De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.
  • Kerndoel 2: De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.
  • Kerndoel 9: De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.
  • Kerndoel 10: De leerlingen leren bij de doelen onder «mondeling taalonderwijs» en «schriftelijk taalonderwijs» strategieën te herkennen, te verwoorden, te gebruiken en te beoordelen.
  • Kerndoel 12: De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden. Onder «woordenschat» vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken.
  • Kerndoel 51: De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen, zoals aanwezig in ons cultureel erfgoed, en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.

Lenen

€ 35,00